Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; metal ve saç varil, IBC olarak tanımlanan polietilen tanklar ve bidonlardır. Ambalaj malzemelerin içindeki endüstriyel
hammaddeler kullanıldıktan sonra bu malzemeler atık oluşumuna sebep olmaktadır. Tesisimizde geri dönüşümü yapılan endüstriyel nitelikli ambalaj malzemeleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)'ne göre 150110 kodu ile tehlikeli atık olarak sınıflandırılmıştır. Bu malzemeler 'kontamine ambalaj malzemesi' olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olan ambalaj atıklarının bir takım ara işlemlerle yeniden kullanılabilir özellikte olması geri dönüşüm sektörünü meydana getirmiştir. Kurulu tesisimizde; genel kullanım alanı olan, 30,60,150.....lt lik endüstriyel polietilen bidonlar, metal ve saç variller, ... IBC tanklarının geri dönüşümü yapılarak endüstriyel amaçlı ambalaj kullanan üretici firmaların tekrar kullanımına sunulmaktadır. Tekrar kulanım imkanı olmayan niteliğini kaybetmiş ambalaj malzemeleri ise kırılarak geri kazanım tesislerine hammadde girdisi sağlamaktadır.

Kontamine ambalaj malzemelerinin bazı özellikleri vardır:

  • Kimyasal maddeler ile kirlenmiştir,
  • Tapaları, musluğu, çemberi vs zarar görmüş olabilir,
  • Dışı kirli olabilir,
  • Metal ezilmiş olabilir,
  • Metal veya polietilen delinmiş olabilir,

Tesisimizde bu malzemeler  yukarıdaki nedenlerden dolayı nitelliklerini kısmen veya tamamen kaybetmiş olabilir. Bu nitelikleri tekrar kazandıran birtakım işlemlerden geçirilerek k tekrar kullanıma veya buna imkan yok ise geri kazanıma gönderilir.

   
© 2008 AltunMetal.com, Tüm Hakları Saklıdır.