Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malzemelerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Buna göre geri dönüşüm amaçlı  iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi belirli yasal yükümlülüklere tabidir. Tesisimiz bu  yasal yükümlülükler çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir. Bu yasal yükümlülükler arasında en önemlisi, tesisimize  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans verilmiş olmasıdır.

Temin edilen atıklar, yasal koşullara uygun dizayn edilmiş araçlar kullanılarak tesisimize nakledilir. Geri dönüşüm işlemleri öncesi uygun koşularda geçici olarak depolanır ve bu depolama koşullarından geri dönüşüm işleminin gerçekleştirileceği üniteye alınır. Bu ünitede malzemelerin nitelik ve niceliklerine göre dışı ve içi su veya solventler kullanılarak yıkanır. Yıkama işleminden sonra  kısmen nitelikleri kaybolmuş malzemelerin bu nitelikleri tekrar geri kazandırılır. Bu imkan ve kabiliyetini kaybetmiş malzemeler  geri kazanım amaçlı kullanıma sunulur.

   
© 2008 AltunMetal.com, Tüm Hakları Saklıdır.