Hakkımızda

Trakya'nın yeni ve en modern geri dönüşüm tesisi

Altun Metal Geri Dönüşüm, 2008'de kurulan, Varil, Plastik ve IBC geri dönüşüm firmasıdır. 2008 yılı itibarı ile Çevre Orman Bakanlığı tarafından Kontamine Ambalaj Geri Dönüşüm Lisansı almıştır. Bu dönemle birlikte Altun Metal Geri Dönüşüm yeni bir yapılanma ve atılım sürecine girmiştir. Veliköy'deki modern tesisinde, ürünlerin kabulünden, üretim sürecine, depolamadan atık yönetimine kadar etraflıca düşünülmüş geri dönüşüm prosesi ile çevreye zararı sıfıra indirilmiştir.

Tesisimizde tüm çalışma koşullarının düzenlenmesi; toplam kalite anlayışı, çevre değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri hedeflenerek gerçekleştirilmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda tesisten çıkan her türlü atığın yönetimi mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda çalışanlarımızın yönetim hiyerarşisi içerisindeki görev ve sorumluk bilinçlerinin geliştirilmesi, yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve sürdürülebilir kılınması şirket felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

"Tesislerimizde yapılan tüm iş ve işlemler; kalite yönetimi standartları ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nca lisans başvurusunda belirtilen taahhütler kapsamında yapılır."

   
© 2008 AltunMetal.com, Tüm Hakları Saklıdır.